چک لیست تمام دروس پایه ششم

چک لیست تمام دروس پایه ششم

چک لیست تمام دروس پایه ششم

چک لیست تمام دروس پایه ششم

چک لیست مربوط به اهداف جزیی و درس به درس تمام دروس پایه ی ششم ابتدایی

 

شامل چک لیست های درسی:

چک لیست قرآن پایه ششم ابتدایی

چک لیست  فارسی پایه ششم ابتدایی

چک لیست ریاضی پایه ششم ابتدایی

چک لیست علوم پایه ششم ابتدایی

چک لیست اجتماعی پایه ششم ابتدایی

چک لیست هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی

چک لیست هنر پایه ششم ابتدایی

چک لیست کار و فناوری پایه ششم ابتدایی

 

  • این مجموعه مطابق با آخرین تغییرات کتب درسی می باشد
  • در 60 صفحه با فرمت pdf

کلمات کلیدی:

چک لیست ششم چک لیست ریاضی ششم 97 چک لیست جامع پایه ششم چک لیست علوم ششم 97 چک لیست مطالعات ششم چک لیست قران ششم چک لیست هدیه های آسمانی ششم ابتدایی چک لیست تفکر و پژوهش ششم چک لیست ریاضی ششم 97


دسته:

چک لیست تمام دروس پایه ششم

خرید آنلاین